ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονος και γόνιμος προβληματισμός για την ενίσχυση της ιστορικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης και την ανάπτυξη εξωστρέφειας μέσω της αξιοποίησης της ιστορικής διαδρομής της πόλης. Η μορφοποίηση των προβληματισμών και προτάσεων, οι οποίοι είναι κοινοί στους περισσότερους φορείς της πόλης, οδήγησε τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην ανάληψη μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας, με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», η οποία θα αναδείξει το ιστορικό παρελθόν της πόλης στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής αξιοποίησής του.


Η ανάδειξη της Βυζαντινής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης ως στοιχείου πολιτισμού, παράδοσης, ιστορίας και μνήμης και η αξιοποίησή της ως ουσιαστικού πόρου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.


» Η δημιουργία μόνιμου θεσμού ανάδειξης της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης.


» Η παρουσίαση και ανάδειξη της Βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.


» Η διεθνής παρουσίαση και προβολή της Βυζαντινής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης μέσω συνδυασμένων δράσεων πολιτισμού, τέχνης και εκπαίδευσης.


» Η προβολή της Βυζαντινής και θρησκευτικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.


» Η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.


» Η δημιουργία ενός εργαλείου μόχλευσης της τουριστικής ζήτησης στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία.


» Η οργανωμένη ένταξη δράσεων θρησκευτικού τουρισμού στο τουριστικό μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης.


» Ημερίδες διεθνούς ενδιαφέροντος Θρησκευτικού- Ιστορικού- Κοινωνιολογικού περιεχομένου. Εναρκτήρια εκδήλωση αποτελεί η Ημερίδα που συμπεριλαμβάνεται στις τριήμερες δράσεις (Ημερομηνία διεξαγωγής της: 5 Νοεμβρίου 2016).


» Εκδηλώσεις βυζαντινής μουσικής.


» Δημιουργία βυζαντινών διαδρομών.


» Ημέρες βυζαντινής γαστρονομίας.


» Δράσεις για μεγάλους και παιδιά.


» Οργάνωση θεματικών σεμιναρίων.


» Αναπαράσταση βυζαντινής αγοράς.


» Προβολή της βυζαντινής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.