ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ No 185

April 23, 2024

byzthess

Νέα

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

23 Απριλίου 2024- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  No 185

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την απευθείας ανάθεση για την ανάληψη των εξωτερικών υπηρεσιών προετοιμασίας και υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece – Albania 2021-2027”

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Post by byzthess

Comments are closed.