ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

November 10, 2022

byzthess

Νέα

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10 Νοεμβρίου 2022 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεσης παροχής υπηρεσιών των παραδοτέων 4.2.2 – Ανάπτυξη ενός δυναμικού Portal & μιας Εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας στην «αλυσίδα αξίας» και 4.2.3 – Ανάπτυξη πλατφόρμας εικονικής επιχειρηματικής προσομοίωσης (Virtual Business Simulation Platform), διαδικτυακού χώρου εργασίας (online workspace) και εικονικής παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών (Visual Pitch)- του έργου με τίτλο Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism και ακρωνύμιο ENTER-VALUE του προγράμματος INTERREG V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020» με κωδικό MIS 507113.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Post by byzthess

Comments are closed.