Στόχοι της Πρωτοβουλίας

» Η δημιουργία μόνιμου θεσμού ανάδειξης της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης

» Η παρουσίαση και ανάδειξη της Βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής

» Η διεθνής παρουσίαση και προβολή της Βυζαντινής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης μέσω συνδυασμένων δράσεων πολιτισμού, τέχνης και εκπαίδευσης

» Η προβολή της Βυζαντινής και θρησκευτικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης

» Η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης

» Η δημιουργία ενός εργαλείου μόχλευσης της τουριστικής ζήτησης στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία

» Η οργανωμένη ένταξη δράσεων θρησκευτικού τουρισμού στο τουριστικό μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης