Επικοινωνία

πλ. Μοριχόβου 1 | Θεσσαλονίκη | 54625

Τ.  2310547887 | 2310 566282 | F. 2310 538263

E. byzantinethessaloniki2016@gmail.com