Δράσεις της Πρωτοβουλίας

» Ημερίδες διεθνούς ενδιαφέροντος Θρησκευτικού- Ιστορικού- Κοινωνιολογικού περιεχομένου

Εναρκτήρια εκδήλωση αποτελεί η Ημερίδα που συμπεριλαμβάνεται στις τριήμερες δράσεις (Ημερομηνία διεξαγωγής της: 5 Νοεμβρίου 2016)

» Εκδηλώσεις βυζαντινής μουσικής

» Δημιουργία βυζαντινών διαδρομών

» Ημέρες βυζαντινής γαστρονομίας

» Δράσεις για μεγάλους και παιδιά

» Οργάνωση θεματικών σεμιναρίων

» Αναπαράσταση βυζαντινής αγοράς

» Προβολή της βυζαντινής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης